Форум - Теория и практика размещения заказов

[Search]Поиск [Recent Topics]Последние темы [Hottest Topics]Горячие темы [Members]Список участников [Groups]На главную страницу [Register]Регистрация [Login]Вход
Индекс форума
Профиль для :: huvulikus
Аватар
Обо мне huvulikus

Звание:
Дата регистрации:  21/03/2016 00:37:00
Всего отправлено сообщений:  Отправленные сообщения недоступны
Создано новых тем: Новых тем не было создано
От:  Orland
Вебсайт:  http://www.prawniczyranking.eu/wojewodztwo-lodzkie-ranking-prawnikow/
Биография: Jego stwierdzeniem, oraz spośród tych protekcyj, brak było baz aż do powodzenia, iż forma krytyki zastosowana za pomocą pozwanych w czasie szpicy mianowałaby środek nieodpowiedni w odniesieniu aż do obiektu tej imprezie i pozostałych okoliczności kwestii. Opinia drugiej instancji rozpoznający materię na konsekwencja apelacji nie istnieje towarzyszący sformułowanymi w niej zarzutami dotyczącymi zepsucia upoważnienia materialnego, zobowiążą go atoli zarzuty dotyczące podkopania zarządzenia procesowego; w cezurach zaskarżenia bierze jednakże z referatu pod spodem notkę nieważność działania (zob.werdykt zespołu siedmiu pośredników Głosu Najwyższego spośród dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, której przyznano sporo maksymy nielegalnej). Głos ten być może - tudzież o ile konsumuje zanotuje, owo winien - przywrócić do równowagi całe określone w stanowisku apelacyjnym zepsucia pełnomocnictwa konkretnego przez opinia pierwszej instancji, nawet gdyby nie pozostałyby wytknięte w apelacji, poniżej wymogiem, iż oznaczają się w granicach zaskarżenia. Głos odwoławczy w sytuacji gdy nie modyfikuje stanowiska udowadniającego.
Контакт huvulikus
FreeMarker template error (DEBUG mode; use RETHROW in production!): The following has evaluated to null or missing: ==> currentUserId [in template "pgz/user_profile.htm" at line 143, column 51] ---- Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if u.id != 1 && u.id != currentUserId [in template "pgz/user_profile.htm" at line 143, column 25] ---- Java stack trace (for programmers): ---- freemarker.core.InvalidReferenceException: [... Exception message was already printed; see it above ...] at freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance(InvalidReferenceException.java:134) at freemarker.core.EvalUtil.compare(EvalUtil.java:215) at freemarker.core.EvalUtil.compare(EvalUtil.java:115) at freemarker.core.ComparisonExpression.evalToBoolean(ComparisonExpression.java:62) at freemarker.core.AndExpression.evalToBoolean(AndExpression.java:36) at freemarker.core.ConditionalBlock.accept(ConditionalBlock.java:48) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:325) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:331) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:304) at freemarker.template.Template.process(Template.java:382) at net.jforum.JForum.processCommand(JForum.java:247) at net.jforum.JForum.service(JForum.java:213) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:831) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1694) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1635) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:149) at net.jforum.util.legacy.clickstream.ClickstreamFilter.doFilter(ClickstreamFilter.java:59) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:125) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:80) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:908) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:965) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:508) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:181) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.CacheServletWrapper.handleRequest(CacheServletWrapper.java:91) at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:878) at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1592) at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:191) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:454) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:516) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:307) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:278) at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214) at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113) at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175) at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217) at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205) at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1662) Обо мне huvulikus

Форум - Теория и практика размещения заказов

[Search]Поиск [Recent Topics]Последние темы [Hottest Topics]Горячие темы [Members]Список участников [Groups]На главную страницу [Register]Регистрация [Login]Вход

Информация
 

An error has occurred.

For detailed error information, please see the HTML source code, and contact the forum Administrator.

The following has evaluated to null or missing:
== currentUserId  [in template "pgz/user_profile.htm" at line 143, column 51]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use #if myOptionalVar??when-present#elsewhen-missing/#if. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if u.id != 1 && u.id != currentUserId  [in template "pgz/user_profile.htm" at line 143, column 25]
----
 
Индекс форума
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team